1% DLA RAKOVII

Dzięki współpracy z Fundacją Studencką “Młodzi Młodym” i  wpłatom 1% podatku, UKS “Rakovia” uzyskał w 2019 r. darowiznę w wysokości 2 991 zł i 6 gr.Środki przekazane przez Fundację zostaną przeznaczone na zakup i uzupełnienie sprzętu do treningów. Dziękujemy członkom naszego Klubu za wsparcie, bo każda złotówka się liczy!