WALNE ZEBRANIE ODWOŁANE

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Klubu zostało odwołane i odbędzie się do 60 dni po odwołaniu stanu pandemii.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Biura Sportu M. St. Warszawy Wydziału Ewidencji Klubów Sportowych i powołując się na Ustawę o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989 r. (Rozdz. 2, Art.10, pkt. 1f.) kadencja władz Klubu została przedłużona do czasu odwołania stanu pandemii w Polsce, a kolejne Walne Zebranie Członków zostanie zwołane w wymaganym przepisami terminie o czym będziemy informowali.

Zarząd UKS Rakovia