ODMRAŻANIE SPORTU- PODEJŚCIE DRUGIE

Zgodnie z zapowiedzią Premiera Morawieckiego i Ministerstwa Sportu od poniedziałku 18.05 wchodzimy w kolejny etap “odmrażania sportu”. Niestety ciągle brak aktów prawnych dotyczących tej kwestii. Jeśli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się przez weekend, UKS Rakovia wznowi zajęcia według wytycznych GIS po spełnieniu przez administratorów obiektów sportowych warunków organizacyjnych i sanitarnych.

Grafik na najbliższy tydzień: 18-24.05

Wt 17.00-18.00 Siemieńskiego

PT 17.00- 18.00 Siemieńskiego

Sob 11.00- 12.00 Siemieńskiego

Zasady bezpieczeństwa:

– czas zajęć 1 godz. dla grupy (maksymalnie 14- osobowej)
– wejście na teren OJ/szkoły w maseczce,
– 1 minutowy odstęp czasowy między kolejnymi grupami treningowymi,
– dezynfekcja rąk przed zajęciami i po zajęciach,
– brak szatni, zawodnicy przychodzą przebrani lub przebierają się na boisku z zachowaniem odpowiedniego dystansu,
– czynne będzie tylko WC,
– zachowujemy dystans, nie witamy się przez podanie reki,
– w czasie zajęć nie ma obowiązku zakładania maseczki, ale jeśli ktoś sobie życzy- może ćwiczyć w maseczce,
– przed zajęciami i po zajęciach miejsce zajęć jest dezynfekowane,
– następna grupa wchodzi na teren OJ/szkoły po opuszczeniu jej przez poprzednią, zachowując odpowiednią odległość,
– na teren OJ/szkoły może wejść tylko 14 zawodników i trener.
– osoby chore, z temperaturą i kaszlące nie powinny brać udziału w zajęciach.

Do zobaczenia na boiskach! 🙂