O nas ...

Aktualności

ZAJĘCIA OD WRZEŚNIA 2022

Zajęcia sekcji szachowej zostaną wznowione od września i będą odbywały się w CLX LO przy ul. Siemieńskiego 6, sala 17 (wejście od hali sportowej od ul. Majewskiego) Grupa poczatkująca (dzieci …

NOWE WŁADZE KLUBU

Na Walnym Zebraniu w dniu 2 stycznia wybrano nowe władze Klubu oraz uchwalono nowy Statut. Obecnie przyjęty tekst jednolity Statutu jest dostosowany do zmian, które zaszły w Ustawie Prawo o …

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składka dla członka uczestnika sekcji szachowej- 200 zł na miesiąc, płatna do 10 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Składka dla członka zwyczajnego- 12 zł na rok. Zgodnie …