Warszawa, ul. Siemieńskiego 6 info@rakovia.pl TEL. 692 962 513

Płatności

Opłaty członkowskie wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr :  68 1240 1053 1111 0010 3844 0794

Miesięczna opłata wynosi 150zł

dane do przelewu :  

Uczniowski Klub Sportowy “RAKOVIA”
02-106 WARSZAWA
UL. SIEMIEŃSKIEGO 6