Warszawa, ul. Siemieńskiego 6 info@rakovia.pl TEL. 692 962 513

Płatności

Opłaty członkowskie wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca) na konto Klubu

nr :  68 1240 1053 1111 0010 3844 0794

Składka członkowska wynosi:

  • dla członka uczestnika sekcji piłki nożnej- 200 zł za miesiąc
  • dla członka uczestnika sekcji szachowej- 100 zł za miesiąc
  • dla członka zwyczajnego- 12 zł za rok

dane do przelewu :  

Uczniowski Klub Sportowy „RAKOVIA”
02-106 WARSZAWA
UL. SIEMIEŃSKIEGO 6

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko członka, sekcję i grupę treningową