Warszawa, ul. Siemieńskiego 6 info@rakovia.pl TEL. 692 962 513

Zarząd klubu

Prezes Zarządu: Bogdan Skowera

Sekretarz Zarządu: Rafał Dropia

Członek Zarządu: Urszula Kulicka

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Agnieszka Perłowska

Sekretarz: Marcin Szczepek

Członek: Norbert Dobrakowski